Permakultur har næsten ingen grænser!

En del har efterhånden spurgt mig om de godt kan dyrke oven på deres ødelagte jord, som intet kraft har tilbage i sig, og svaret er kort sagt "Ja"!

Min egen græsplæne, som jeg startede haven på var fuldstændig ødelagt af erosion, gennem mange års udpining. Men står nu også frodig og fuld af vækst.

Hemmeligheden er så simpelt som topjord!

Topjorden skaber du ved at have jorden tildækket med dødt plantemateriale hele tiden. Forestil dig at gå en tur ud i skoven, og så tag et skridt ind i selve skoven, væk fra stien. Her synker din fod helt ned i al den organiske materiale og graver du lidt ned i, så kan du tydeligt se processen med omsat kompost helt nederst, så delvist omsat (bemærk at laget her er fuld af liv med småkryb og svampesporer) og sidst ligger alt det som endnu ikke er omsat.

Efterstræber du det på dit eget stykke jord, så får du frodighed og den kedelige jord du startede ud med er ligegyldig for dine planter, da der kommer masser af næring fra topjorden.

Hvilke fordele har en topjord så?

For det første, så er den fuld af næring. Og næringen er ikke pludselig, som når du gøder. Nej her kommer næringen konstant i et flow, i forbindelse med nebrydelsen af plantematerialet.

For det andet, svampesporene. Svampesporene har den fornemme opgave at fordele næringsstofferne mellem planterne, til gengæld for sukkerstoffer.

Så når du har overflod af et næringsstof i én del af haven, men mangler det et andet sted, så hjælper svampesporene her med fordelingen og du får en bedre balance i jord og planter.

For det tredje, fugten. Hummus har en fantastisk egenskab til at holde på vandet, faktisk ligesom en svamp. Det sker, når planterne er nedbrudt og kun fibrene er tilbage. Det giver også en struktur, der holder på store regnskyl og lader vandet sive ned igennem jorden i stedet for at løbe over jorden og udvaske næringsstofferne (jorderosion).

Dette gør også jorden modstandsdygtig i forhold til klimaforandringerne og de ekstreme tørke/regnfulde perioder.

Følg med i haven på Facebook